Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tràng Đà, Phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Khẩn trương thanh lý khu tập thể công nhân xi măng Tuyên Quang, khu nhà tập thể đã được xây dựng từ năm 1979-1980, hiện nay đã xuống cấp.

TRẢ LỜI:

Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã thực hiện giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thí điểm tại 4 khu tập thể: khu tập thể Thương nghiệp, tổ 21, phường Tân Hà; khu tập thể Xây dựng Đội 4, tổ 18, phường Tân Hà; khu tập thể Thương nghiệp, tổ 30, phường Phan Thiết; khu tập thể Công ty Dược và Vật tư y tế, tổ 30, phường Phan Thiết. Sau khi thực hiện xong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thí điểm tại các khu tập thể trên, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang sẽ thực hiện giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các khu tập thể còn lại trên địa bàn thành phố.