Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Đề nghị Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang thanh toán hỗ trợ một tháng lương cho công nhân sau khi chấm dứt hợp đồng theo quy định.

TRẢ LỜI:

Theo báo cáo của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội: Qua kiểm tra hồ sơ của người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động tại Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang, hiện nay còn 104 lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động từ năm 2017 đến nay thuộc đối tượng hưởng trợ cấp thôi việc theo Điều 48, Bộ luật Lao động chưa được hưởng trợ cấp với tổng số tiền là 3.498.828.411 đồng.

Lý do: Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang tiền thân là doanh nghiệp nhà nước chiếm giữ 55% cổ phần có thời gian làm ăn thua lỗ liên tục từ năm 2010 đến tháng 5/2017 tổng lỗ lũy kế là 357,8 tỷ đồng; nợ ngân hàng, Thuế, Bảo hiểm là 242,1 tỷ đồng.

Từ tháng 6/2017 đến nay, sau khi thoái vốn Nhà nước, Công ty trong quá trình cải tạo đầu tư thay thế bốn máy nghiền cũ công suất 12 tấn/giờ bằng một máy nghiền mới công suất 80 đến 90 tấn/giờ nên sản lượng xi măng sản xuất và tiêu thụ chỉ đạt 50% so với kế hoạch đề ra dẫn đến doanh thu đạt thấp, tình hình tài chính sau đầu tư gặp rất nhiều khó khăn nên việc chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động chưa kịp thời. Công ty đã giải thích để người lao động chia sẻ và cam kết từ Quý III năm 2020, khi hoạt động sản xuất kinh doanh đi vào ổn định Công ty sẽ chi trả dần số tiền trợ cấp thôi việc hiện còn nợ của người lao động.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang khẩn trương hoàn thành việc chi trả chế độ cho người lao động chưa được hưởng trợ cấp thôi việc theo đúng quy định của Pháp luật lao động; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.