Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Xem xét giải quyết và hướng dẫn làm các thủ tục thanh lý nhà ở khu tập thể Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang nay đã xuống cấp, gây ảnh hưởng tới an toàn của công nhân

TRẢ LỜI:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Xi măng Tuyên Quang khẩn trương thực hiện xử lý tài sản theo quy định.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra trong quá trình tổ chức thực hiện theo quy định.