Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Kim Phú (TP), thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Đầu tư nắp đậy hệ thống rãnh thoát nước hai bên đường tại thôn 22 để đảm bảo an toàn giao thông.

TRẢ LỜI:

Cống thoát nước theo ý kiến của cử tri xã Kim Phú thuộc khu di dân tái định cư, do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn là chủ đầu tư, hiện nay hệ thống cống thoát nước đã được xây dựng, chiều dài 1800m, chưa có tấm đan rãnh dọc.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang kiểm tra, rà soát đưa vào kế hoạch đầu tư bằng nguồn vốn do thành phố quản lý để sớm triển khai thực hiện theo quy định.