Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Đội Cấn, Xã An Khang, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Sớm quy hoạch nghĩa trang cho thôn Vôi Thủy, Thôn 18 xã Đội Cấn; thôn Thúy An, xã An Khang

TRẢ LỜI:

- Về kiến nghị sớm quy hoạch nghĩa trang thôn Vôi Thủy, Thôn 18 xã Đội Cấn thành phố Tuyên Quang: Theo Quy hoạch nông thôn mới xã Đội Cấn được Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 28/8/2012, nghĩa trang tập trung của xã Đội Cấn được quy hoạch tại Thôn Kỳ Lãm 2, xã Đội Cấn, với diện tích là 5 ha.

Theo kế hoạch, cuối năm 2018 xã Đội Cấn đạt chuẩn nông thôn mới, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang dự kiến sẽ triển khai đầu tư xây dựng một số lĩnh vực để hoàn thành các tiêu trí theo quy định trong đó bao gồm cả nghĩa trang tập trung của xã. 

- Về Kiến nghị sớm quy hoạch nghĩa trang thôn Thúy An: Theo Quy hoạch được duyệt tại Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ, xã An Khang được đầu tư xây dựng 03 khu nghĩa địa cho 03 thôn có tái định cư (Phúc Lộc, xóm 8 và Trường Thi). Để phù hợp với Quy hoạch xây dựng nông thôn mới, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đồng ý để Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang sử dụng nguồn vốn dự kiến đầu tư 03 khu nghĩa địa để đầu tư 01 khu nghĩa địa tập trung tại thôn Trường Thi C và hiện nay đang triển khai quy hoạch xây dựng.