Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã An Khang, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Cấp bổ sung đất sản xuất cho 43 hộ di dân tái định cư còn thiếu đất.

TRẢ LỜI:

Diện tích đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp trên địa bàn xã An Khang ít,    các hộ dân không nhất trí chuyển nhượng vì lý do đơn giá quy định của tỉnh thấp so với giá đất áp dụng khi thu hồi bồi thường, giải phóng mặt bằng, do vậy khó khăn trong việc chuyển nhượng. Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang tiếp tục vận động chuyển nhượng tạo quỹ đất sản xuất giao cho hộ tái định cư theo quy định.