Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã An Khang, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Đầu tư kinh phí nạo vét Hồ Cây Lát, để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất. Hiện nay, trạm bơm Cây Mò, thôn Trường Thi không do mức nước sông thấp, không hoạt động được, trong khi Hồ Cây Lát do bị đất bồi lắng làm giảm dung tích chứa nước nên không đủ nước phục vụ sản xuất.

TRẢ LỜI:

Để đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất cho nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang:

- Trước mắt, chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã An Khang chỉ đạo Ban Quản lý công trình thủy lợi xã An Khang chủ động cân đối, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm công ích thủy lợi hàng năm và nguồn vốn hợp pháp khác để nạo vét một phần lòng hồ tại khu vực gần bể hút trạm bơm để thu gom nguồn nước phục vụ sản xuất; đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân cùng tham gia đóng góp ngày công thực hiện nạo vét phát dọn công trình để dành nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi hàng năm cho việc trả tiền điện bơm nước, tổ chức chống hạn và sửa chữa, khắc phục khi công trình bị hư hỏng.

- Về lâu dài, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang và các ngành liên quan sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí lồng ghép các nguồn vốn để sửa chữa, nâng cấp công trình theo quy định.