Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã An Khang, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Đầu tư kinh phí cải tạo các trạm bơm bên bờ Sông Lô, để đảm bảo việc vận hành bơm nước phục vụ sản xuất. Hiện nay, mực nước Sông Lô thấp không hút được nước phục vụ sản xuất.

TRẢ LỜI:

Để đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất cho nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang:

- Trước mắt, chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã An Khang và Ban Quản lý công trình thủy lợi xã An Khang theo dõi chặt chẽ mực nước sông Lô và việc vận hành, xả nước phục vụ sản xuất của hồ Thủy điện Tuyên Quang để bơm nước phục vụ sản xuất cho nhân dân, tận dụng tối đã nguồn nước khi hồ Thủy điện Tuyên Quang xả nước để bơm nước phục vụ sản xuất; đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân cùng tham gia đóng góp ngày công thực hiện nạo vét bể hút và kênh mương để khơi thông dòng chảy trước khi vận hành máy bơm để dành nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi hàng năm cho việc chi trả tiền điện bơm nước, tổ chức chống hạn và sửa chữa, khắc phục khi công trình bị hư hỏng; khi bị hạn, trõ bơm bị treo cần chủ động khắc phục bằng cách bơm tát từ kênh tiêu để tưới hoặc sử dụng máy bơm di động để bơm chuyển tiếp nước vào bể hút, sau đó mới vận hành máy bơm chính để cấp nước phục vụ sản xuất.

- Về lâu dài, chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã An Khang chỉ đạo công chức phụ trách thủy lợi chủ động phối hợp với Ban Quản lý công trình thủy lợi xã An Khang, cán bộ kỹ thuật phụ trách địa bàn của Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình thủy lợi, đặc biệt là các trạm bơm bên bờ Sông Lô vào trước, trong và sau mùa mưa lũ hàng năm; có văn bản báo cáo cụ thể về hiện trạng hư hỏng của từng công trình, dự kiến phương án sửa chữa khắc phục và ước tính kinh phí thực hiện đối với từng công trình gửi Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang xem xét, bố trí lồng ghép các nguồn vốn để khắc phục; trường hợp vượt quá khả năng cân đối kinh phí của địa phương đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo bố trí kinh phí để khắc phục.