Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã An Khang, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Tỉnh nghiên cứu xem xét có chính sách hỗ trợ cho người mắc bệnh hiểm nghèo (bệnh ung thư).

TRẢ LỜI:

Bộ Y tế đã có Văn bản số 3130/BYT-KCB ngày 15/6/2022 về việc đề xuất danh mục bệnh hiểm nghèo. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang đã có Văn bản đề xuất 49 danh mục bệnh hiểm nghèo, trong đó có bệnh Ung thư.Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Y tế tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với một số bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh, do kinh phí địa phương hiện nay còn hạn hẹp, trước hết sẽ dự kiến hỗ trợ 02 bệnh có tỷ lệ mắc nhiều và chi phí điều trị lớn, dự kiến thông qua vào kỳ họp tháng 12/2022. Căn cứ nguồn tài chính địa phương hàng năm và kinh phí huy động từ các nguồn xã hội hóa, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ thêm các bệnh hiểm nghèo khác trong thời gian tới.