Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã An Khang, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Nâng cấp bể chứa, đường ống dẫn nước của thôn Bình Ca, thôn Trường Thi B hiện đã rò rỉ, không đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân tại 02 thôn.

TRẢ LỜI:

* Đối với công trình cấp nước sinh hoạt thôn Bình Ca:

Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Bình Ca, xã An Khang được đầu tư xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2006 từ nguồn vốn Di dân tái định cư Thủy điện Tuyên Quang, phục vụ cấp nước cho 130 hộ dân và 02 cơ quan, trường học. Ngày 21/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 802/QĐ-UBND, trong đó giao Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Bình Ca cho Ủy ban nhân dân xã quản lý, vận hành công trình. Sau khi tiếp nhận quản lý, Ủy ban nhân dân xã An Khang đã bàn giao công trình cho thôn quản lý, khai thác vận hành. Tuy nhiên việc tổ chức quản lý khai thác công trình chưa đúng quy định, cụ thể: Chưa có quyết định giao, không có quy chế hoạt động, không có sổ sách ghi chép về công tác quản lý, sổ thu chi, phiếu thu chi theo quy định, không xây dựng phương án giá nước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (quá trình quản lý vận hành đơn vị quản lý có thực hiện tạm thu tiền sử dụng nước 3.000 đồng/m3). Đến đầu năm 2020, công trình dừng hoạt động do không có kinh phí để sửa chữa. Tại thời điểm kiểm tra, một số tuyến đường ống chính của công trình cơ bản đã bị đứt gãy, hư hỏng xuống cấp theo thời gian; vật liệu lọc đã bị đóng kết do không sử dụng trong thời gian dài; một số tuyến ống và cụm đồng hồ lắp đặt vào hộ dân đã bị hư hỏng xuống cấp.

Hiện nay, công trình cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư xóm 8 (Thúy An), xã An Khang đã được Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Quyết định số 1870/QĐ-UBND ngày 28/10/2016, Quyết định số 3312/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, trong đó Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang sử dụng nguồn vốn Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang để đầu tư xây dựng nâng cấp, sửa chữa, mở rộng công trình với tổng mức đầu tư 1.234.502.000 đồng. Tuy nhiên, theo nội dung hồ sơ thiết kế, công trình chỉ đầu tư nâng cấp mở rộng một số hạng mục, không thực hiện nâng cấp, sửa chữa các hạng mục đã hư hỏng của công trình đã có để cấp nước cho các hộ dân đã sử dụng nước của công trình cấp nước sinh hoạt thôn Bình Ca (do công trình được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật trước khi công trình cấp nước sinh hoạt thôn Bình Ca bị hư hỏng, dừng hoạt động). Như vậy, công trình mới được đầu tư xây dựng đấu nối từ công trình cấp nước sinh hoạt thôn Bình Ca đã hư hỏng, dừng hoạt động sẽ không mang lại hiệu quả, không cấp nước được cho nhân dân.

Để công trình được đầu tư đồng bộ giữa công trình hiện có với công trình mới, phát huy được hiệu quả sau đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang kiểm tra, rà soát gửi Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang để tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

* Đối với công trình cấp nước sinh hoạt thôn Trường Thi B (thôn Trường Thi C cũ):

Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Trường Thi B, xã An Khang được đầu tư xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2006 từ nguồn vốn Di dân tái định cư Thủy điện Tuyên Quang, phục vụ cấp nước cho 47 hộ. Đến năm 2017, công trình được nâng cấp mở rộng, phục vụ cấp nước cho 156 hộ. Ngày 21/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 802/QĐ-UBND, trong đó có giao Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Trường Thi B cho Ủy ban nhân dân xã quản lý, vận hành công trình. Sau khi tiếp nhận quản lý, Ủy ban nhân dân xã An Khang đã bàn giao công trình cho thôn quản lý, khai thác vận hành, tuy nhiên việc tổ chức quản lý khai thác công trình chưa đúng quy định, cụ thể: Chưa có quyết định giao, không có quy chế hoạt động, không có sổ sách ghi chép về công tác quản lý, sổ thu chi, phiếu thu chi theo quy định, không xây dựng phương án giá nước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (quá trình quản lý vận hành đơn vị quản lý có thực hiện tạm thu tiền sử dụng nước 1.500 đồng/m3). Tại thời điểm kiểm tra, công trình đang hoạt động đảm bảo cấp nước cho 156 hộ dân, có khoảng hơn 1.000m tuyến thường xuyên bị bục vỡ, đứt gãy, hiện tại có 04 đoạn bị đứt gẫy đang được tổ quản lý khắc phục tạm thời (cuốn cao su) để cấp nước cho nhân dân,...

Để công trình được sử dụng hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang:

- Thực hiện sửa chữa các hư hỏng của công trình.

- Kiện toàn Ban Quản lý khai thác công trình, ban hành quy chế hoạt động, xây dựng phương án giá nước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức quản lý, khai thác vận hành, ghi sổ sách về công tác quản lý, thu chi theo đúng các quy định hiện hành, chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền nếu không thực hiện quản lý khai thác, vận hành công trình đảm bảo phát huy hiệu quả, bền vững sau khi đầu tư nâng cấp, sửa chữa dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp.