Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã An Khang, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Hỗ trợ kinh phí nâng cấp trạm bơm Cây Mò; đường ống trạm bơm thôn Bình Ca (Thúy An) hiện nay không hoạt động được, ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh và các sở, ngành liên quan kiểm tra xem xét, cụ thể, đề xuất để đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp.