Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã An Khang, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Nâng cấp một số đoạn đường liên thôn, hiện nay mặt đường xuống cấp gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Đề nghị của cử tri là chính đáng. Tuy nhiên, công trình này không nằm trong danh mục đầu tư công của thành phố giai đoạn 2016-2020 nên chưa thể triển khai thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang xem xét đưa công trình vào kế hoạch đầu tư của thành phố để triển khai thực hiện theo quy định.