Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã An Khang, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân thôn Bình Ca.

TRẢ LỜI:

Đất các hộ gia đình, cá nhân thôn Bình Ca, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang đang sử dụng có nguồn gốc do Nông trường chè Sông Lô giao, cắm và khai phá đất của nông trường chè.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật và ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 8096/BTC-QLCS ngày 14/6/2016; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả giải theo quy định.