Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Kiểm tra, xử lý việc các quầy thuốc trong Bệnh viện đa khoa tỉnh bán thuốc giá cao hơn rất nhiều so với các quầy thuốc ngoài bệnh viện.

TRẢ LỜI:

Về nội dung này, Sở Y tế đã kiểm tra giá thuốc bán tại Nhà thuốc trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Các cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên bệnh viện Đa khoa tỉnh đều được niêm yết công khai, phù hợp với Điều 136 Quy định về thặng số bán lẻ của cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.

Từ ngày 24/7/2018 đến nay, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh không có Nhà thuốc hoạt động trong khuôn viên Bệnh viện.