Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Kiểm tra, giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Nguyễn Thị Phương Lân, tổ 5, phường Ỷ La

TRẢ LỜI:

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn kiểm tra, làm việc với hộ gia đình bà Nguyễn Thị Phương Lân, tổ 5, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang. Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Phương Lân có ý kiến: Năm 2006, gia đình bố mẹ bà được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 400m2 đất ở và 149m2 đất trồng cây lâu năm, sau khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình Trung tâm điều hành sản xuất Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang tại Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đã thu hồi 99m2 đất ở và 149m2 đất trồng cây lâu năm của gia đình. Đến năm 2009, bà Nguyễn Thị Phương Lân được mẹ là bà Hà Thị Kim Toàn chuyển nhượng quyền sử dụng đất của mảnh đất trên, khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thửa đất còn lại 251m2 đất ở, bà Nguyễn Thị Phương Lân có ý kiến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà bị thiếu diện tích (50 m2).

Qua làm việc, đã giải thích và hướng dẫn bà Nguyễn Thị Phương Lân liên hệ với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố để được hướng dẫn cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.