Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Khẩn trương giao đất tái định cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 11 hộ dân Tổ dân phố 09 trong khu vực thực hiện dự án Khu dân cư Đông Sơn giai đoạn 2. Giải quyết đền bù kinh phí hỗ trợ tiền chênh lệch giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Hải Sơn, hộ phải di chuyển khu dân cư Đông Sơn, Tổ dân phố 09

TRẢ LỜI:

Để giải quyết ý kiến của cử tri nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang xem xét, giải quyết. Đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố đã ra quyết định giao đất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 09 hộ gia đình; tuy nhiên, hiện nay còn 02 hộ gia đình (ông Nguyễn Hải Sơn và ông Đinh Trung Kiên) chưa nhất trí việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đề nghị được hỗ trợ khoản chênh lệch giữa suất tái định cư tối thiểu với số tiền bồi thường về đất ở.

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan khẩn trương xem xét, giải quyết việc thực hiện giao đất, cấp giấy chứng nhận cho 02 hộ gia đình còn lại theo quy định; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20/6/2023.