Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Thu hồi 01ha đất nông nghiệp tại Tổ dân phố 03. Hiện nay diện tích này không có hệ thống tưới tiêu do ảnh hưởng từ quá trình thi công khu dân cư Tân Phát nên người dân không canh tác được

TRẢ LỜI:

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Ỷ La, đơn vị thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế họp thống nhất yêu cầu đơn vị thi công xử lý cục bộ (khơi rãnh đất) đảm bảo không còn bị ngập úng cho các hộ canh tác nông nghiệp.