Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư Đông Sơn; thực hiện việc đền bù theo đúng quy định

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng và thi công những vị trí đã giải phóng mặt bằng. Đến nay, tổng khối lượng thi công hoàn thành ước đạt 40% khối lượng theo hợp đồng. Tuy nhiện, hiện nay còn 04 hộ gia đình, cá nhân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng cho nhà nước xây dựng công trình, do còn kiến nghị về chính sách hỗ trợ tái định cư tối thiểu, tiền thuê nhà và hỗ trợ bổ sung theo quy định. Để giải quyết các kiến nghị của các hộ hộ gia đình, cá nhân, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị của thành phố vận động, thuyết phục các hộ gia đình, cá nhân giải phóng mặt bằng, bàn giao cho nhà nước thi công xây dựng công trình. Tuy nhiên, đến nay các hộ gia đình cá nhân trên chưa nhất trí.

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Ỷ La, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố và các đơn vị có liên quan tuyên truyền, vận động, thuyết phục các hộ gia đình, cá nhân giải phóng mặt bằng bàn giao đất để nhà nước xây dựng công trình; trường hợp các hộ cố tình không chấp hành giải phóng mặt bằng, bàn giao cho nhà nước thi công xây dựng công trình, tổ chức giải phóng mặt bằng theo quy định. Sau khi thực hiện xong giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố, Nhà thầu thi công tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tiến độ thực hiện trước ngày 20/6/2023.