Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Kiểm tra và nâng cao vị trí lắp công tơ điện trên đường Tiên Lũng thuộc Tổ dân phố 05, vì đường giao thông sau khi cải tạo, nâng cấp đã cao lên, các công tơ điện bị thấp gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ và an toàn giao thông

TRẢ LỜI:

Trong thời gian qua đường Tiên Lũng được nhà nước đầu tư cải tạo, trong khuôn khổ dự án có nâng cao cos nền đường và vỉa hè nên dẫn đến việc có 6 vị trí cột điện có hộp công tơ bị thấp so với cos của vỉa hè trong đó có một cột bị vỡ phần bê tông chân cột. Công ty Điện lực Tuyên Quang đã chỉ đạo Điện lực thành phố giải quyết các nội dung trên. Ngày 28/02/2023, Điện lực thành phố đã thi công thay thế 01 vị trí cột điện bị vỡ bê tông bằng cột mới và lắp lại hòm hộp, công tơ, còn 05 vị trí cột có hòm công tơ thấp theo kế hoạch sẽ hoàn thiện trong Quý II/2023.