Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Lắp đèn tín hiệu tại nút giao thông vòng xuyến ngã 5 cổng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

TRẢ LỜI:

Nút giao thông đoạn Km5 đường Tuyên Quang - Hà Giang (khu vực cổng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang) là nút giao của nhiều tuyến đường; đồng thời là cửa ngõ phía Bắc vào trung tâm thành phố Tuyên Quang. Hiện nay tại vị trí nút giao đã bố trí đảo giao thông vòng xuyến, hệ thống báo hiệu đường bộ cơ bản đầy đủ và đáp ứng khả năng báo hiệu để hướng dẫn cho các phương tiện tham gia giao thông qua nút. Nhưng do mật độ tham gia giao thông lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, kiến nghị của cử tri phường Ỷ La nêu trên là chính đáng.

Tuy nhiên, do hiện trạng là nút giao không đối xứng, mật độ giao thông rất lớn, nhiều nhánh ra vào nút giao, nút giao không cùng một mặt phẳng..., tầm nhìn bị hạn chế do nhà cửa, vật kiến trúc của nhà dân, nhất là hướng từ Đường dẫn cầu Tân Hà đi Hà Giang (QL.2)..., tạm thời chưa phù hợp để bố trí hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Về lâu dài để giải quyết giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông tại nút giao vòng xuyến Km5 đường Tuyên Quang - Hà Giang, tạo cảnh quan khu vực cần có các giải pháp tổng thể, như giải phóng mặt bằng khu vực nút giao tại những vị trí khuất tầm nhìn, mở rộng nút giao đảm bảo cân đối, hài hòa, bố trí lại phương án giao thông trong nút.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu và thực hiện việc giải phóng mặt bằng khu vực nút giao Km5.

- Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép cải tạo, mở rộng nút giao; trên cơ sở đó, nghiên cứu tổ chức lại giao thông trong nút  (trong đó nghiên cứu sự cần thiết bố trí hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao phù hợp theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành) để cải thiện cơ bản nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông tại nút giao này, giao thông sẽ thuận lợi và an toàn hơn.