Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Sớm nâng cao hệ thống dây điện sinh hoạt, cáp thông tin liên lạc tại nút giao đường Tiên Lũng và đường Trường Chinh để đảm bảo an toàn giao thông cũng như không ảnh hưởng khi tổ chức lễ hội Đền Ỷ La năm 2023

TRẢ LỜI:

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Điện lực Tuyên Quang đã tiến hành kiểm tra, khắc phục hệ thống đường dây điện sinh hoạt, cáp thông tin liên lạc bị trùng thấp theo nội dung kiến nghị của cử tri, cụ thể:

- Hệ thống dây cáp viễn thông tại ngã ba giao cắt giữa Đường Tiên Lũng với đường Trường Chinh bị trùng thấp không đảm bảo độ cao. Công ty Điện lực Tuyên Quang đã chỉ đạo Điện lực thành phố phối hợp với các nhà mạng (VNPT, Viettel, FPT..) giải quyết. Ngày 19/2/2023, đã triển khai chỉnh trang, treo bó hệ thống cáp viễn thông; hiện nay hệ thống đường dây Viễn thông đã đảm bảo đủ chiều cao và đảm bảo mỹ quan đô thị, không còn dây trùng thấp ảnh hưởng đến phương tiện giao thông.

- Hệ thống đường dây điện sinh hoạt kéo vượt đường Tiên Lũng trùng thấp là đường dây sau công tơ cấp điện cho 6 hộ dân kinh doanh chợ Ỷ La do không có cột đỡ phía chợ Ỷ La dẫn đến dây bị trùng thấp. Công ty Điện lực Tuyên Quang đã chỉ đạo Điện lực thành phố phối hợp với người dân có dây băng giải quyết. Ngày 20/02/2023, Điện lực thành phố đã phối hợp với 6 hộ dân Chợ Ỷ La dựng 01 cột sắt để nâng cao đường dây đảm bảo giao thông tại khu vực này.