Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo, kiểm tra công trình Bến xe khách Tuyên Quang đang triển khai thi công. Cử tri phản ánh các hộ dân thuộc diện bị thu hồi đa số đều thừa diện tích từ 50-60m2, đề nghị kiểm tra lại căn cứ xác định diện tích đất được đền bù trên cơ sở nào (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay theo hiện trạng sử dụng, nếu sai lệch giữa giấy chứng nhận và biên bản kiểm kê và danh sách công khai khối lượng đền bù thì giải quyết như thế nào).

TRẢ LỜI:

Việc bồi thường về đất đại được quy định tại Điều 12 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Công ty cổ phần dịch vụ vận tải hành khách Tuyên Quang (Chủ đầu tư) đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân theo đúng Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND thành phố với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là 9.536.612.431 đồng. Đến nay, các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân đã nhận đủ số tiền trên và giải phóng mặt bằng bàn giao đất cho nhà nước theo quy định.