Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Xem xét, rà soát và sớm thực hiện việc hỗ trợ cho các đối tượng F0, F1 đi cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly của tỉnh do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

TRẢ LỜI:

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2316/UBND-KGVX ngày 12/7/2021 về việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã rà soát trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách và hỗ trợ kinh phí đối với người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế (F1, F0) với tổng số là 45 người đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt với số tiền hỗ trợ là 58,2 triệu đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang tiếp tục rà soát, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với các đối tượng theo đúng quy định.