Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Sớm triển khai hoàn thiện các hạng mục công trình tại Khu đô thị Tân Phát hiện nay chưa có vỉa hè, lòng đường chưa được trải nhựa như các khu đô thị khác.

TRẢ LỜI:

Khu dân cư Tân Phát, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đã được quy hoạch xây dựng để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang cân đối bố trí kinh phí thực hiện đầu tư giai đoạn 2021-202 theo quy định.