Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Đầu tư nâng cấp tuyến đường nội đồng tại khu vực đội sản xuất 16.

TRẢ LỜI:

Đề nghị của cử tri là chính đáng. Tuy nhiên, công trình này không nằm trong danh mục đầu tư công của thành phố Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020 nên chưa thể triển khai thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang xem xét đưa công trình vào kế hoạch đầu tư của thành phố để triển khai thực hiện.