Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Đẩy nhanh việc triển khai xây dựng đường Tiên Lũng và đường Nguyễn Chí Thanh trên địa bàn phường (công trình đường Lia’s).

TRẢ LỜI:

Công trình cải tạo, nâng cấp đường Tiên Lũng, phường Ỷ La thuộc Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang” đến nay đã hoàn thành xong bước đo vẽ, lập bản đồ thu hồi đất. Sau khi được giao vốn sẽ tiến hành triển khai công tác kiểm kê, bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng công trình, dự kiến thực hiện trong năm 2020.

Đối với công trình cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Chí Thanh không thuộc danh mục công trình của Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang”. Hiện nay, Ban Quản lý dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang” đang tham mưu lập các thủ tục để Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đề nghị với Ngân hàng Thế giới, các Bộ, ngành cho phép thay đổi hạng mục đầu tư, từ công trình cải tạo, nâng cấp đường Trung tâm thành phố đi thôn Sông Lô 8, xã An Tường thành công trình cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Chí Thanh, phường Ỷ La. Khi có chấp thuận chủ trương thay đổi sẽ triển khai đầu tư công trình theo quy định.