Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Tăng cường kiểm tra phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

TRẢ LỜI:

Thực hiện Luật An toàn thực phẩm, hàng năm Sở Y tế tham mưu cho Ban Chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh ban hành Kế hoạch liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm vào các đợt trong năm (Tết nguyên đán, Tết trung thu, Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm); Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm huyện, thành phố thường xuyên tổ chức các đợt thanh kiểm tra  công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm  theo quy định của pháp luật; tại phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang năm 2016 đã tiến hành thanh kiểm tra 94 lượt/33 cơ sở.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành quản lý.