Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Điều chỉnh bổ sung biên chế giáo viên cho trường Tiều học Ỷ La (đầu năm học 2016-2017, Trường Tiều học Ỷ La lấy phiếu xin ý kiến phụ huynh về việc học 2 buổi/ngày và tự nguyện đóng góp 50.000 đồng/học sinh/tháng với lý do thiếu giáo viên, như vậy là sai với Thông tư liên bộ số 09 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 12/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định học sinh tiểu học không phải nộp học phí).

TRẢ LỜI:

Việc điều chỉnh, bổ sung biên chế giáo viên các trường tiểu học do Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quyết định.

Hiện nay, Trường Tiểu học Ỷ La đã được Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang điều động, bổ sung đủ tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp để dạy học 2 buổi/ngày.