Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Chỉ đạo các đơn vị đo đạc lập Bản trích đo địa chính để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Hiện nay, việc đo đạc lập Bản trích đo địa chính để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân của chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố thực hiện rất chậm, không đúng thời gian theo giấy hẹn với người dân.

TRẢ LỜI:

Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2015. Do mới được thành lập nên còn gặp rất nhiều khó khăn về trang thiết bị, máy móc và nhân lực. Do đó việc trích đo địa chính để chia tách thửa đất cho một số hộ gia đình trên địa bàn phường Ỷ La còn chậm so với nhu cầu của nhân dân. (Từ khi thành lập, đơn vị tiếp nhận 134 đơn đề nghị đo đạc tách thửa đất, đã thực hiện được 109 đơn, đang tiếp tục giải quyết 25 đơn).

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai có kế hoạch, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc đo đạc, trích đo tách thửa đất đáp ứng công tác phục vụ nhu cầu của nhân dân.