Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Xem xét, điều chỉnh quyết định thu hồi, giao đất cho trường Cao đẳng nghề để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân (hiện nay một số hộ dân đang sử dụng đất trên diện tích đã có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi và giao đất cho trường Cao đẳng nghề).

TRẢ LỜI:

Ngày 22/02/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang. Tại buổi làm việc đơn vị đã báo cáo kết quả thực hiện thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư; cụ thể:

Tổng diện tích đất thu hồi là 133.497 m2, trong đó:

- Diện tích đã giải phóng mặt bằng là 96.929 m2.

- Diện tích đất chưa giải phóng mặt bằng là 36.568 m2, với tổng số 07 hộ (gồm: 01 hộ đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa giải phóng mặt bằng; 01 hộ nhận một phần tiền bồi thường nhưng chưa giải phóng mặt bằng; 05 hộ chưa nhận tiền, chưa giải phóng mặt bằng).

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân phường Ỷ La và Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang (chủ đầu tư) khẩn trương kiểm tra, rà soát, có phương án để giải quyết dứt điểm tồn tại nêu trên, theo hướng:

- Đối với phần diện tích đất Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang đề nghị điều chỉnh quy hoạch (không còn nhu cầu sử dụng), báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để điều chỉnh quy hoạch, làm căn cứ lập hồ sơ điều chỉnh quyết định thu hồi đất, xử lý kinh phí đã chi trả bồi thường, đồng thời thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân theo quy định.

- Đối với phần diện tích đất chủ đầu tư đề nghị tiếp tục sử dụng, kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ thu hồi, bồi thường, hỗ trợ để tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.