Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước sạch tại tổ 6, tổ 7, phường Ỷ La. Hệ thống này được làm từ năm 2000 đường ống nhỏ, hiện nay số nhân khẩu tăng, nhu cầu sử dụng nước lớn nên không cung cấp đủ nước sinh hoạt cho nhân dân, nhất là những hộ cuối nguồn thường xuyên không có nước sinh hoạt.

TRẢ LỜI:

Hiện nay nhân dân tổ 6, tổ 7, phường Ỷ La đang sử dụng nước sinh hoạt được cấp từ hệ thống cấp nước sinh hoạt thành phố Tuyên Quang do Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Tuyên Quang quản lý thông qua hợp đồng dịch vụ cấp nước do hai bên thỏa thuận và thống nhất ký kết thực hiện.

Tại thời điểm kiểm tra một số hộ dân tại vị trí cao, xa không có nước. Theo phản ánh của tổ trưởng tổ 6, tổ 7 và nhân dân, thời gian mùa đông có khoảng 50%, mùa hè khoảng 60% số hộ dân thiếu nước sinh hoạt do không cấp nước thường xuyên. Hệ thống cấp nước được đầu tư xây dựng từ lâu, đường kính tuyến ống không còn phù hợp, hiện nay số nhân khẩu tăng, nhu cầu sử dụng nước lớn nên không cung cấp đủ nước sạch cho nhân dân.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Tuyên Quang kiểm tra, xem xét, có phương án cấp đủ nước sinh hoạt cho các hộ nhân dân theo hợp đồng dịch vụ cấp nước hai bên thỏa thuận và thống nhất ký kết để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của nhân dân.