Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho Ủy ban nhân dân phường. Trụ sở hiện tại được xây dựng từ lâu, diện tích chật hẹp và xuống cấp. Hiện nay, Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phải làm việc nhờ tại nhà của Hợp tác xã nông nghiệp Ỷ La cũng đã xuống cấp, thấm dột.

TRẢ LỜI:

Ngày 20/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số  26/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2017 của tỉnh, trong đó công trình Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Ỷ La thuộc danh mục công trình chuẩn bị đầu tư sử dụng nguồn vốn tỉnh. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đang triển khai các bước đầu tư xây dựng công trình theo quy định.