Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Chỉ đạo Ban quản lý di tích lịch sử - văn hóa thành phố, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động tại di tích đền Mẫu Ỷ La; tập huấn về kiến thức cho những người làm việc tại di tích; xem xét thay những người có sức khỏe, kiến thức đảm nhiệm các công việc tại di tích và hướng dẫn cho nhân dân, du khách biết về lịch sử của di tích.

TRẢ LỜI:

Di tích Đền Mẫu Ỷ La, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia tại Quyết định số 2249/QĐ-BVHTTDL ngày 29/6/2015.

Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố (cơ quan thường trực của Ban Quản lý di tích lịch sử - văn hóa thành phố) có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho các thành viên Ban Quản lý, Tổ Quản lý Di tích Đền Mẫu Ỷ La. Đồng thời, chỉ đạo kiện toàn Tổ Quản lý di tích Đền Ỷ La đảm bảo các thành viên được lựa chọn đủ tiêu chuẩn tham gia làm việc tại di tích theo đúng quy định.