Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Đầu tư các hạng mục cống thoát nước, vỉa hè đường Trường Chinh, hiện nay trên trục đường này có 02 đoạn thường xuyên bị ngập úng khi mưa to (đoạn trước cổng Nhà bia phường và trước cây xăng Ỷ La bị nước chảy vào nền nhà).

TRẢ LỜI:

Qua kiểm tra, nhận thấy ý kiến, kiến nghị của cử tri nêu trên là chính đáng, việc đầu tư là cần thiết, tuy nhiên nguồn thu ngân sách của thành phố còn hạn chế nên chưa cân đối được nguồn vốn để đầu tư trong năm 2017.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo UBND thành phố xem xét, cân đối, bố trí nguồn vốn để thực hiện đầu tư vào những năm tiếp theo.