Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Đầu tư xây dựng hệ thống cống thoát nước khu dân cư tổ 4, phường Ỷ La (khu dân cư xóm 32 + 33 xã Ỷ La cũ). Ý kiến này đã đề nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.

TRẢ LỜI:

Ngày 03/4/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã có Quyết định số 80/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ và kế hoạch vốn cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố làm chủ đầu tư xây dựng công trình trên. Hiện nay, Chủ đầu tư đang triển khai thực hiện theo quy định.