Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống cấp điện, nước cho khu dân cư Tân Phát, hiện nay có nhiều hộ gia đình về ở nhưng chưa có điện, nước gây khó khăn trong sinh hoạt của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Hiện nay, hạng mục cấp điện, cấp nước sinh hoạt giai đoạn 1 thuộc công trình khu dân cư Tân Phát, phường Ỷ La đã thi công xong và đang hoàn tất các thủ tục đấu nối với mạng cấp điện, cấp nước thành phố. Dự kiến cung cấp điện và nước sinh hoạt cho nhân dân trong tháng 3/2017.