Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Sớm bố trí đất để xây dựng nhà văn hóa cho tổ dân phố 28, phường Tân Hà và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích nhà văn hóa cũ của tổ 5, phường Ỷ La (nhà văn hóa này tổ dân phố 28, phường Tân Hà đang sử dụng). Hiện nay nhân dân tổ 28, phường Tân Hà đã rào xung quanh nhà văn hóa bằng lưới thép B40 gây mất mỹ quan đô thị và nhiều hộ dân có ý kiến không đồng tình.

TRẢ LỜI:

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 phường Tân Hà đã được phê duyệt tại Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 30/12/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố, thì nhà văn hóa tổ 28, phường Tân Hà được bố trí tại lô đất số 36 (đất công ích công cộng) thuộc tổ 28, phường Tân Hà.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các phòng, ban liên quan, Ủy ban nhân dân phường Tân Hà lập các thủ tục để thực hiện xây dựng nhà văn hóa tổ 28 theo quy định.