Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Sớm đầu tư xây dựng Trụ sở Ủy ban nhân dân phường. Trụ sở hiện tại đã xây dựng từ lâu, diện tích chật hẹp, công trình xuống cấp không đủ diện tích cho cán bộ làm việc. Đảng ủy, MTTQ và các đoàn thể phường phải làm việc nhờ nhà của HTX nông nghiệp Ỷ La đã xuống cấp, thấm dột.

TRẢ LỜI:

Ngày 20/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số  26/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2017 của tỉnh, trong đó có công trình Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Ỷ La thuộc danh mục công trình chuẩn bị đầu tư sử dụng nguồn vốn tỉnh. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố đang triển khai các bước đầu tư xây dựng công trình theo quy định.