Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Nâng cấp đường dẫn cầu Tân Hà và làm rãnh thoát nước để đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

TRẢ LỜI:

Tuyến đường dẫn cầu Tân Hà có chiều dài 3,5km được đầu tư xây dựng hoàn thành năm 2011, trong thời gian sử dụng, xe có tải lớn lưu thông nhiều, ảnh hưởng của các đợt mưa bão, dẫn đến hư hỏng cục bộ mặt đường, có một số vị trí giao thông đi lại khó khăn. Tuy nhiên công trình trên không có trong danh mục đầu tư giai đoạn 2016-2020 từ nguồn vốn phân cấp của thành phố theo quy định của Luật Đầu tư công.

Tiếp thu ý kiến cử tri, trước mắt để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân được thuận lợi hơn, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang chỉ đạo các phòng, ban chức năng, đơn vị liên quan kiểm tra, sửa chữa khắc phục mặt đường nhằm cải thiện điều kiện đi lại cho người và phương tiện tham gia giao thông; đồng thời tham mưu với tỉnh làm việc với các Bộ, ngành Trung ương tìm nguồn vốn để sớm đầu tư xây dựng công trình theo kiến nghị của cử tri.