Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Đề nghị chuyển hoặc di dời bãi tập kết ra nơi khác, để đảm bảo độ bền của công trình và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, khói bụi, tiếng ồn tại khu dân cư.

TRẢ LỜI:

Cử tri đề nghị di chuyển hoặc di dời bãi tập kết chính của Cảng thủy nội địa Tuyên Quang (mỏ cần cẩu) được Cục Đường thủy  nội địa Việt  Nam ban hành tại Quyết định số 1054/QĐ-CĐTNĐ ngày 22/12/2010 về việc công bố cảng thủy nội địa Tuyên Quang, cấp cho Công  ty Cổ  phần vận tải và xây dựng Tuyên Quang. Vị trí từ Km106 đến Km106+250 bờ phải sông Lô thuộc địa phận Tổ 16 phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang. Đây là Cảng thủy nội địa cấp III, loại cảng: Bốc xếp hàng hóa. Vùng đất của Cảng được cấp theo Quyết định số 217/UBQĐ ngày 14/4/1985 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tuyên.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông vận  tải tiếp tục phối hợp với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Ủy  ban nhân dân thành phố Tuyên Quang và cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, xem xét sự cần thiết hoạt động của Cảng thủy nội địa Tuyên Quang tại vị trí hiện nay theo các quy định hiện hành.