Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Kiểm tra, xứ lý khói thải, mùi lò đốt rác và ép rác thải của Bệnh viện Đa khoa tỉnh để chảy nước ra đường gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

TRẢ LỜI:

Trong tháng 3/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang, kết quả kiểm tra cho thấy: Lò đốt chất thải y tế nguy hại (có công suất 25 kg/giờ được đầu tư năm 2011) của Bệnh viện đã xuống cấp và đã được sửa chữa từ năm 2018. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra còn xuất hiện 01 đầu đốt và ống khói của lò đốt đã hỏng dẫn tới việc thiêu đốt không triệt. Để quản lý, kiểm soát tốt công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh trong đó có Bệnh viện đa khoa tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 300/STNMT-CCBVMT ngày 28/3/2019 đề nghị Sở Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát việc xử lý chất thải tại các cơ sở y tế và chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang khẩn trương khắc phục sửa chữa lò đốt chất thải y tế (sửa chữa hoặc thay thế đầu đốt và ống khói bị hỏng); thường xuyên giám sát quá trình trình vận hành lò đốt đảm bảo khí thải của lò đạt QCVN: 02/2012/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải y tế. Tại Văn bản số 63/BC-BVĐK ngày 27/5/2019, Bệnh viện Đa khoa tỉnh báo cáo đã hoàn thành sửa chữa đầu đốt thứ cấp và thay thế ống khói của lò đốt theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường nêu trên.

Để đảm bảo công tác bảo vệ môi trường tại Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trương khẩn trương kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo đề nghị của cử tri; trường hợp vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định.