Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Khắc phục cống đoạn đường Lê Duẩn đi Trại Gà, hiện nay cống cao hơn đường, khi mưa gây ngập khó khăn đi lại và mất vệ sinh.

TRẢ LỜI:

Vị trí cử tri đề nghị thuộc nút giao giữa đường đi Trại Gà với đường Lê Duẩn, cống thoát nước hiện có cos cao hơn so với mặt đường, hệ thống cống thoát nước chưa đồng bộ nên thường xuyên dẫn đến ngập úng. Đoạn tuyến nêu trên đã được Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đưa vào kế hoạch duy tu, sửa chữa; dự kiến hoàn thành trong năm 2020.