Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Hỗ trợ kinh phí để tu sửa, nâng cấp tuyến mương thủy lợi từ trạm bơm Trường Tiến đi Rặng Sim nay đã xuống cấp (đầu tư xây dựng năm 1999-2000, kinh phí cấp bù thủy lợi phí hàng năm chỉ đủ tiền vận hành, nạo vét, phát quang và trả lương).

TRẢ LỜI:

Trạm bơm Trường Tiến được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2002 để phục vụ nước tưới cho 47,819ha lúa, rau màu và cấp nước cho nuôi trồng thủy sản của 234 hộ dân thuộc các Đội sản xuất 01, 03, 04 và 17, phường Tân Hà. Hiện nay, do mực nước sông Lô xuống thấp nên bể hút máy bơm thường bị treo, việc bơm nước phục vụ sản xuất gặp nhiều khó khăn, có lúc phải bơm hỗ trợ từ nguồn khác. Hệ thống kênh tưới được xây dựng từ lâu nên một số đoạn đã xuống cấp, rò rỉ nước. Để đảm bảo phục vụ cấp nước, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang chỉ đạo Ủy ban nhân phường Tân Hà phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân phường Ỷ La tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân dọc theo tuyến kênh không xả rác và nước thải xuống kênh; chỉ đạo Ban Quản lý công trình thủy lợi phường Ỷ La cân đối nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi hằng năm tổ chức sửa chữa, khắc phục các vị trí hư hỏng, phát dọn và nạo vét tuyến kênh đảm bảo thông thoáng cấp nước phục vụ sản xuất.

- Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang và các ngành liên quan sắp xếp thứ tự ưu tiên bố trí lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện sửa chữa, khắc phục trạm bơm đầu mối và một số đoạn kênh thuộc công trình nêu trên.