Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Nghiên cứu, đầu tư xây dựng khu hỏa táng để thuận tiện cho nhân dân trong tỉnh khi có người thân qua đời.

TRẢ LỜI:

Hiện nay, việc chôn cất, cát táng người thân của nhân dân thành phố Tuyên Quang và các vùng lân cận thành phố Tuyên Quang đa phần tập trung ở Nghĩa trang Km 8. Các dịch vụ chôn cất, cát táng tại nghĩa trang nhân dân Km 8 giao cho Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang thực hiện.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ chỉ đạo rà soát, đánh giá hiện trạng các quy hoạch: Quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh và Quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng; dự báo nhu cầu táng; xác định vị trí, quy mô, công suất nghĩa trang, cơ sở hỏa táng, nhà tang lễ trên địa bàn toàn tỉnh. Trên cơ sở đó, lập kế hoạch, lộ trình đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng, sử dụng hình thức táng mới văn minh, hiện đại, tuân thủ pháp luật về quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường và đáp ứng nhu cầu dịch vụ hỏa táng của nhân dân.