Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Chỉ đạo đơn vị cấp Thẻ căn cước công dân cần kiểm tra kỹ thông tin của người dân trước khi làm thẻ, hiện nay rất nhiều thẻ bị sai thông tin về giới tính, tuổi...

TRẢ LỜI:

Lãnh đạo Công an thành phố Tuyên Quang đã trao đổi, phối hợp với phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh chỉ đạo Cán bộ trực tiếp thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân sau khi hoàn thiện hồ sơ phải hướng dẫn người dân đối soát các thông tin trong Phiếu thu nhận cùng cán bộ thực hiện. Nếu sai thông tin, cán bộ tiếp dân liên hệ trực tiếp với Công an cấp xã để hướng dẫn công dân điều chỉnh thông tin cho chính xác. Nếu thông tin đúng thì đề nghị công dân ký xác nhận về thông tin mình khai trong Phiếu  thu nhận thông tin.

Việc thông tin trong thẻ Căn cước công dân bị sai so với thông tin của công dân sẽ được giải quyết như sau:

- Trường hợp Căn cước công dân đã cấp bị sai thông tin trong quá trình cơ quan Công an làm thì cán bộ tiếp dân sẽ thu nhận lại và lập hồ sơ, chỉnh sửa thông tin cho chính xác, sau đó tiến hành cấp lại Căn cước công dân cho người dân (trường hợp này sẽ không thu phí).
- Trường hợp Căn cước công dân đã cấp bị sai thông tin do quá trình công dân viết phiếu nhầm lẫn (đồng thời xác nhận vào  Phiếu thu nhận thông tin), cán bộ tiếp dân sẽ thu nhận lại và hướng dẫn người dân bổ sung giấy tờ, tài liệu để điều chỉnh, sau đó tiền hành cấp lại Căn cước công dân cho người dân (trường hợp này công dân phải chịu phí cấp lại theo quy định).