Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Xem xét quy hoạch đất làm nhà văn hóa của tổ 11; bàn giao lại cho 2 tổ 14, 15 sử dụng cơ sở vật chất cũ của UBND phường làm nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng sau khi UBND phường Minh Xuân xây dựng trụ sở tại địa điểm mới.

TRẢ LỜI:

Về quy hoạch đất làm nhà văn hóa của tổ 11: Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã cập nhật vị trí khu đất dự kiến làm nhà văn hóa của tổ 11 vào đồ án điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/2000 phường Minh Xuân để phê duyệt theo quy định.

Về việc bàn giao lại cho 2 tổ 14, 15 sử dụng cơ sở vật chất cũ của UBND phường làm nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng sau khi Ủy ban nhân dân phường Minh Xuân xây dựng trụ sở tại địa điểm mới: Ngày 07/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình xây dựng Trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường Minh Xuân tại Quyết định số 152/QĐ-UBND. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đang tiến hành lập các thủ tục về quy hoạch và đầu tư xây dựng tại địa điểm mới tổ 14 (khu vực trụ sở làm việc Hội làm vườn tỉnh Tuyên Quang). Sau khi xây dựng xong và di chuyển về địa điểm mới, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang sẽ xem xét báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án sử dụng trụ sở cũ đảm bảo đúng quy định.