Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Kiểm tra, xử lý nghiêm và có giải pháp khắc phục việc đốt rác thải y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh hiện nay, gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân trong khu vực (cử tri đã kiến nghị rất nhiều lần nhưng chưa được xem xét, giải quyết triệt để).

TRẢ LỜI:

Ngày 25/3/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang. Kết quả kiểm tra cho thấy: Lò đốt chất thải y tế nguy hại (có công suất 25 kg/giờ được đầu tư năm 2011) của Bệnh viện đã xuống cấp và đã được sửa chữa từ năm 2018. Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra còn xuất hiện một (01) đầu đốt  và ống khói của lò đốt đã hỏng dẫn tới việc thiêu đốt không triệt để.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, để quản lý, kiểm soát tốt công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh trong đó có Bệnh viện đa khoa tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 300/STNMT-CCBVMT ngày 28/3/2019 đề nghị Sở Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát việc xử lý chất thải tại các cơ sở y tế và chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang khẩn trương khắc phục sửa chữa lò đốt chất thải y tế (sửa chữa hoặc thay thế đầu đốt và ống khói bị hỏng); thường xuyên giám sát quá trình trình vận hành lò đốt đảm bảo khí thải của lò đạt QCVN: 02/2012/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải y tế. Đồng thời, trong thời gian khắc phục Bệnh viện phải xây dựng phương án vận chuyển chất thải y tế nguy hại đi thiêu đốt tại các lò đốt của các cơ sở y tế gần với bệnh viện theo quy định; báo cáo kết quả khắc phục tồn tại nêu trên về Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế theo quy định.