Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Lắp biển số nhà và đặt tên ngõ tại địa bàn tổ 21 (tổ có 15 nhà và 02 ngõ chưa được đặt tên).

TRẢ LỜI:

Đối với một số hộ dân nằm bám trục đường (tổ 20, 21, phường Minh Xuân), theo quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Minh Xuân nằm trong khu vực quy hoạch dịch vụ, công cộng. Thực hiện quy hoạch điều chỉnh chung thành phố Tuyên Quang đến năm 2020 định hướng phát triển đến năm 2030 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 06/12/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đang triển khai điều chỉnh quy hoạch quy hoạch tỷ lệ 1/2000 phường Minh Xuân, dự kiến hoàn thành trong năm 2019 và sẽ được công khai để nhân dân biết và thực hiện.