Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Hỗ trợ tiền điện thắp sáng các tuyến đường ngõ, ngách trên địa bàn tổ 20 và các tổ trên địa bàn phường, xã của thành phố Tuyên Quang.

TRẢ LỜI:

Ngày 16/02/2019, Phòng Quản lý đô thị thành phố đã phối hợp với Công ty cổ phần dịch vụ môi trường và quản lý đô thị Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân phường Minh Xuân, tổ dân phố 20, phường Minh Xuân kiểm tra thực tế. Qua kiểm tra, hiện nay toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng các tuyến ngõ ngách của tổ 20, phường Minh Xuân là do nhân dân đóng góp để lắp đặt, tiền điện do nhân dân tự chi trả. Về nội dung này Ủy ban nhân dân thành phố không hỗ trợ tiền điện mà chỉ hỗ trợ việc đấu nối vào đường điện chiếu sáng của thành phố.

Tuy nhiên hiện nay hệ thống dây dẫn là dây đôi (2 pha), các bóng sử dụng chủ yếu là bóng com pắc 20W, mỗi vị trí lắp đặt 01 bộ bóng điện chiếu sáng. Vì vậy nếu đấu nối vào hệ thống điện chiếu sáng của thành phố thì đường điện chiếu sáng khu dân cư sẽ sáng cách nhật (vì đường điện của thành phố đang bật chiếu sáng cách cột). Để hệ thống điện chiếu sáng khu dân cư được chiếu sáng thường xuyên, cần thiết phải thay đường dây 2 pha thành dây 3 pha và tại mỗi vị trí lắp đặt 02 bộ bóng điện chiếu sáng.

Sau khi kiểm tra thực tế và nắm bắt được nguyên lý hoạt động của hệ thống điện chiếu sáng, Tổ trưởng tổ dân phố 20, phường Minh Xuân đề nghị được để lại để tổ chức họp nhân dân xin ý kiến, sau khi có ý kiến của nhân dân sẽ gửi Ủy ban nhân dân phường Minh Xuân để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.