Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Xem xét, xử lý đoạn bờ suối Chả, kè suối Chả. Đoạn suối tiếp giáp giữa phường Hưng Thành và phường Tân Quang. Cách đây một năm đã được Nhà nước kè suối cả 2 bên nhưng sau đợt lũ tháng 5, phía kè bên Tân Quang bị sạt lở khoảng 20m, đá và lan can tụt xuống suối, làm hẹp dòng chảy, cần phải giải quyết ngay.

TRẢ LỜI:

Trên cơ sở Báo cáo số 750/BC-UBND ngày 07/7/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang; Văn bản số 638/DANN-KTTĐ ngày 05/7/2022 của Ban Quản lý Dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và kết quả kiểm tra thực tế hiện trạng tuyến kè khu vực Bến Đất, phường Hưng Thành ngày 07/7/2022. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã họp với đại diện với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Ban Quản lý Dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT; Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang; Ủy ban nhân dân phường Hưng Thành và đã có Văn bản số 1305/SNN-TL ngày 08/7/2022 báo cáo và đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh giải pháp khắc phục khẩn cấp sạt lở của tuyến kè sông Lô và suối Chả khu vực Bến Đất, phường Hưng Thành, phường Tân Quang thành phố Tuyên Quang, trong đó đã đề xuất UBND tỉnh ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Ngày 04/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 2506/UBND-ĐTXD về việc khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh, trong đó giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí kinh phí để xử lý khẩn cấp đoạn kè nêu trên. Đến nay các ngành đang cân đối nguồn vốn để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện khắc phục.